25. Državna konjogojska izložba “Sunja 2019”

  1. Državna konjogojska izložba “Sunja 2019” održat će se 13.7.2019. godine u Sunji. Organizatori izložbe su Općina Sunja, Sisačko-moslavačka županija, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac i Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka.

Na Državnoj konjogojskoj izložbi biti će predstavljene 3 pasmine iz skupine izvornih i žaštićenih pasmina konja u Republici Hrvatskoj: hrvatski posavac, hrvatski hladnokrvnjak i lipicanac. Djelatnici HAPIH-a dodjeliti će diplome i rozete za najbolje ocjenjena grla u kolekcijama lipicanske pasmine. Bitno je sudjelovati na manifetacijama ovakvog tipa jer uz dodjelu diploma i rozeta najbolje ocjenjenim grlima odajemo priznanje i samom radu uzgajivača s konjima surađujemo tijekom cijele godine i uvijek smo im na usluzi.