Buduća ulaganja EU-a u području zdravlja

Hrvatsko zdravstvo među pet najgorih u EU
Podijelite objavu:

Kohezijska politika nakon 2020

Bruxelles, 19. veljače 2019.

Na inicijativu povjerenice Crețu i povjerenika Andriukaitisa danas su se sastali zdravstveni radnici kako bi se počelo razmišljati o budućim ulaganjima EU-a u području zdravlja u okviru programa kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.

U Komisiji su za okruglim stolom sa zdravstvenim udrugama, kao što su Europska udruga za upravljanje zdravljem (EHMA) i EuroHealthNet, povjerenici danas pokrenuli pilot-projekt kako bi se poboljšala prekogranična hitna služba u Pirenejima među pograničnim regijama Francuske, Španjolske i Kneževine Andore. Najavili su i da će se ove godine nagrade RegioStars prvi put dodjeljivati za kategoriju zdravlja.

Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je: Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra gotovo 70 % Europljana želi veće zalaganje EU-a u području zdravlja. Fondovi kohezijske politike nam omogućuju da doprinesemo promjenama na terenu, ondje gdje je potrebno, te pokažemo da se nismo oglušili na zahtjeve naših europskih sugrađana. Osim toga, oduševljen sam što nagrade RegioStars imaju novu kategoriju – zdravlje. To je još jedan dokaz da moramo i možemo primijeniti načelo prema kojemu je zdravlje obuhvaćeno svim politikama, kako je utvrđeno Ugovorom.

Corina Cretu

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu izjavila je: Ulaganjem sredstava kohezijske politike u zdravlje, u vrijednosti koja premašuje 4 milijarde eura iz fondova EU-a u okviru tekućeg proračuna, pokazuje se pravo lice Europe koja štiti. Zdravstvena se skrb razvija pa se i ulaganja EU-a moraju u skladu s tim razvijati. Zato smo organizirali ovu raspravu sa zdravstvenim radnicima kako bi nam njihove preporuke poslužile kao orijentir pri planiranju ulaganja EU-a u zdravlje u idućih deset godina.

Buduća ulaganja EU-a u zdravlje

U raspravi je zaključeno da se zdravstveni sustavi razvijaju u smjeru boljeg obrazovanja, promicanja zdravlja i prevencije bolesti. Osim toga, bolnička i institucijska skrb preusmjeravaju se na skrb u zajednici te integraciju zdravstvene i socijalne skrbi. Uvjeti za potporu tim promjenama osiguravaju se Prijedlogom Komisije za kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. koji sadržava nove ciljeve politike kojima se omogućuje integrirano ulaganje u zdravlje, socijalnu uključenost i obrazovanje.

Za razvoj zdravstvene skrbi potrebna su različita infrastrukturna ulaganja, od ulaganja u objekte primarne skrbi i skrbi u zajednici do programa prevencije, integrirane skrbi i osposobljavanja liječničkog osoblja. Kohezijska politika može imati ključnu ulogu u podupiranju tih ulaganja.

Države članice i regije moraju osmisliti dugoročne strategije ulaganja koje bi obuhvaćale infrastrukturu, ljudski kapital, inovativne tehnologije i nove modele pružanja skrbi. Te se strategije mogu podupirati povezivanjem fondova kohezijske politike s drugim instrumentima EU-a, poput programa InvestEU, ili s nacionalnim programima. Komisija je spremna pomoći državama članicama i regijama u planiranju tih strategija.

Bolja prekogranična hitna služba u Pirenejima

Liječnici u pograničnim područjima ne mogu liječiti pacijente kojima je potrebna hitna medicinska pomoć s druge strane granice. Ne bi li se razriješila ta situacija, projektom „When medical emergency systems erase borders” (Sustavi hitne liječničke pomoći brišu granice) nastoji se osigurati uzajamno prethodno priznavanje liječnika s obje strane granice.

Sad je pokrenuta druga faza pilot-projekta u okviru koje se trebaju sklopiti bilateralni sporazumi između liječničkih komora španjolskih i francuskih pograničnih regija. Stoga će 15 milijuna stanovnika u Pirenejima imati koristi od boljih hitnih službi. Projekt, koji će biti dovršen sredinom 2019., podupire Europski fond za regionalni razvoj.

Rezultati tog projekta poslužit će kao primjer kako bi se takvi projekti jednom možda proveli i u drugim prekograničnim regijama. Komisija podupire rješavanje prekograničnih pitanja te u zakonodavnom prijedlogu za kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. predlaže u tu svrhu preraspodjelu 15 % svakog programa prekogranične suradnje Interreg.

Zdravlje – nova kategorija na ovogodišnjoj dodjeli nagrada RegioStars

Svake se godine dodjeljuje nagrada RegioStars najboljim i najinovativnijim europskim projektima kohezijske politike u pet tematskih kategorija, uključujući temu godine. Ne bi li se nadahnule države članice i regije, ove će se godine nastojati nagraditi kvalitetni projekti u području zdravlja.

Internetska platforma za prijavu otvorena je od danas do 9. svibnja 2019. Neovisno povjerenstvo ocijenit će prijave te pobjednicima uručiti nagrade tijekom svečanosti dodjele nagrada RegioStars koja će se održati u Bruxellesu u listopadu 2019.

Kontekst

Zdravstvena zaštita jedno je od područja koje građane EU-a najviše zabrinjava. U nedavnom istraživanju Eurobarometra ispitanici su zdravstvenu skrb naveli kao glavni problem regija u budućnosti, pri čemu je trećini ispitanika (34 %) najvažnije upravo to pitanje.

Fondovima kohezijske politike podupiru se projekti kojima se poboljšava pristup zdravstvenoj skrbi i uklanjaju nejednakosti u području zdravlja, reformiraju sustavi zdravstvene skrbi, razvijaju e-zdravlje i digitalna rješenja te projekti u području istraživanja i inovacija, zdravstvenog obrazovanja, zdravog starenja te zdravlja i sigurnosti na radnome mjestu.

U programskom razdoblju 2014. – 2020. u zdravlje je uloženo 8 milijardi eura iz fondova kohezijske politike, uključujući 4 milijarde eura sufinanciranja EU-a. U razdoblju 2014. – 2020. od poboljšanih bi zdravstvenih usluga korist trebalo imati 44,5 milijuna stanovnika EU-a.