Energetska učinkovitost u zgradama

Komisija upućuje Sudu predmete protiv ČEŠKE i SLOVENIJE jer nisu osigurale primjereno izlaganje energetskih certifikata za zgrade

Europska komisija danas je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmete protiv Češke i Slovenije jer nisu ispunile obveze iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (Direktiva 2010/31/EU). Na temelju te direktive države članice moraju utvrditi i primijeniti minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za sve zgrade, osigurati certificiranje energetske učinkovitosti zgrada te zahtijevati redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije. Osim toga, Direktivom se od država članica traži da od 2021. sve nove zgrade budu takozvane zgrade približno nulte energije. Na temelju Direktive države članice moraju osigurati da energetski certifikat bude izložen u određenim zgradama u kojima se često zadržava građanstvo. Taj bi propis trebao potaknuti obnovu i stvaranje javne svijesti o važnosti učinkovite potrošnje energije. Komisija je 2015. nacionalnim tijelima skrenula pozornost na nepravilno prenošenje tog zahtjeva te objema državama članicama poslala službene opomene2017. i 2018. Međutim, zakonodavstvo tih država članica u predmetnom području još nije usklađeno s Direktivom. Nadalje, Komisija je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede prava EU-a protiv Hrvatske i Rumunjske jer te države članice nisu dostavile izvješća o napretku u postizanju troškovno optimalnih razina u skladu s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti za zgrade i građevinske elemente.