Europa predvodi globalni prelazak na čistu energiju

Podijelite objavu:

Najnoviji podaci Eurostata pokazuju da ispunjavanje ciljeva vezanih uz obnovljive izvore energije za 2020. napreduje prema planu

Kada je Jean-Claude Juncker postao predsjednik Europske komisije, obećao je da će EU postati globalni predvodnik u korištenju energije iz obnovljivih izvora. Postizanje udjela od 20 posto energije iz obnovljivih izvora do 2020. jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa 2020.

Veći udio energije iz obnovljivih izvora nije važan samo zbog dekarbonizacije gospodarstva i veće sigurnosti opskrbe energijom, već se na taj način osigurava i položaj EU-a kao predvodnika razvoja tehnologija budućnosti te poticanje rasta i otvaranja radnih mjesta. EU je već godinama vodeći glas u međunarodnim pregovorima o klimi te je odigrao ključnu ulogu u postizanju dogovora o „pariškom pravilniku“ na sastanku COP24 u Katowicama. No borba protiv klimatskih promjena ne sastoji se samo od posredovanja u međunarodnim pregovorima, već su za nju ključni i rezultati na domaćem terenu.

Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete izjavio je: „EU je na dobrom putu da ostvari svoj cilj vezan uz korištenje energije iz obnovljivih izvora za 2020., pri čemu je jedanaest država članica već premašilo svoje nacionalne ciljeve. Europa bi do 2050. godine mogla postati prvo veliko gospodarstvo koje je uspjelo neutralizirati svoj učinak na klimu, što znači da moramo pojačati djelovanja. U takvoj Europi proizvodnja električne energije mora se u potpunosti dekarbonizirati do 2050., kada će se više od 80 posto električne energije u EU-u proizvoditi iz obnovljivih izvora energije. Da bismo to postigli, moramo zadržati tempo prelaska na obnovljive izvore energije kojim se u Europi postiže konkurentnost, rast i otvaranje radnih mjesta.

Junckerova Komisija nedavno je završila pregovore o paketu „Čista energija za sve Europljane“, kojim su postavljeni ambiciozni ciljevi za 2030. godinu. No postavljanje novih ciljeva vjerodostojno je samo ako ispunimo postojeće. Iz današnjeg izvješća Eurostata vidljivo je da je EU na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve vezane uz energiju iz obnovljivih izvora postavljene za 2020. godinu.

Tijekom 2017. udio energije iz obnovljivih izvora u bruto ukupnoj potrošnji energije u Europskoj uniji dosegnuo je 17,5 posto, dok je 2016. iznosio 17 posto, a 2004., prve godine za koju su dostupni takvi podaci, bio je upola manji (8,5 posto). Komisija ispunjava prioritet uspostave potpuno integrirane energetske unije s naprednom klimatskom politikom preuzimanjem vodeće uloge u inozemstvu i ispunjavanjem preuzetih obveza kod kuće.


Podijelite objavu: