SVJETSKI DAN SIGURNOSTI HRANE 2021.

Podijelite objavu:

HAPIH - Nositelj nacionalne kampanje „Birajte hranu s povjerenjem“ što ju je pokrenula Europska agencija za sigurnost hrane EFSA

Hrvatska - jedna od šest zemalja Europske unije provođenja intenzivne EFSA-ine kampanje: „Birajte hranu s povjerenjem“

Sedmog lipnja, obilježava se Svjetski dan sigurnosti hrane. Tim povodom, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) pokrenula je kampanju „Birajte hranu s povjerenjem“.

Nositelj nacionalne kampanje je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), EFSA-ina kontakt točka za Hrvatsku.

„Drago nam je što je, uz Austriju, Italiju, Španjolsku, Latviju i Poljsku, Hrvatska jedna od odabranih zemalja gdje će provoditi intenzivna kampanja. Cilj kampanje je potaknuti europske potrošače da s povjerenjem donose odluke o odabiru hrane koju konzumiraju, kao i podići svijest građana o znanosti koja stoji iza postavljenih visokih standarda vezano za sigurnost hrane koja se nalazi na europskom pa tako i hrvatskom tržištu“ , istaknula je dr.sc. Darja Sokolić, ravnateljica HAPIH-a.

Kampanja će trajati do listopada 2021. godine, a primarno je usmjerena na populaciju u dobi od 25 do 45 godina, posebice na žene i mlade roditelje. Fokus kampanje je na zdravlju, kuhanju i aktivnom životnom stilu. Glavni kanali kampanje bit će digitalni i društveni mediji, a više o samoj kampanji saznat ćete uskoro...

 

 


Podijelite objavu:

Be the first to comment

Leave a Reply