BROJNIM PROJEKTIMA DO ZADOVOLJSTVA PETRIJEVČANA I SATNIČANA

Podijelite objavu:

U povodu dana Općine Petrijevci, razgovarali smo s Ivom Zelićem, načelnikom Općine, koji je na čelu Petrijevaca od samog osnutka Općine 1993. godine.

Svake godine, tijekom proteklog razdoblja, kako nam na početku i sam ističe, najbitnije je biti usredotočen na ljude – sumještane za koje se nastoji aktivnostima što ih Općina provodi kontinuirano poboljšavati uslove življenja i to ravnomjerno u oba mjesta – Petrijevcima i Satnici

 

"Ove godine obilježavamo 29-tu obljetnicu naše Općine koja iz godine u godinu ide sigurnim razvojnim korakom ka boljem i ugodnijem življenju naših mještana," kaže na početku razgovora g Zelić te nastavlja:

"Kao i prethodnih godina i u 2021.godini radili smo na uređenju komunalne i društvene infrastrukture i što kvalitetnijem društvenom životu, praćen kulturnim, zabavnim i sportskim zbivanjima te stvaranjem boljih uvjeta rada ustanova i udruga naše općine.

Sve obveze prema udrugama, ustanovama kao što su vrtić, škola, crkva, crveni križ, vatrogasna zajednica, podmirili smo u potpunosti.

Potpora svim dobnim skupinama

Uz sav rad na infrastrukturnim projektima uređenja komunalne i društvene infrastrukture, te provođenju društvenih aktivnosti, moram spomenuti usmjeravanje potpore ka svim skupinama ljudi od novorođenih, djece u vrtićima, kao i učenicima osnovne i srednje škole, te studentima. Ostvarujemo mjere potpore kako bi mladima pružili mogućnost rješavanja stambenog pitanja, uz činjenicu da oni mogu zasnovati radni odnos u brojnim tvrtkama koje djeluju u poslovnim zonama. Kada spominjemo poslovne zone one su od samog početka djelovanja Općine jedan od glavnih ciljeva što smo ga ostvarili te s time i omogućili otvaranje radnih mjesta.

Naravno uz mlade i zaposlene brinemo i za najstarije stanovnike naše općine kao i potporom socijalno ugroženima. Uistinu su u našem fokusu sve tri dobne skupine kako bi život na području Općine bio što ugodniji", ističe Zelić.

"Što se tiče samog rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci ostvareni su svi uvjeti za uspješan rad, tako isto su i Općinsko vijeće, svi odbori i povjerenstava pri općini radili iako u posebnim, otežanim uvjetima zbog pandemije corona virusa."

O održanim lokalnim izborima Zelić kaže: "Svakako treba reći da su ovo razdoblje obilježili i Lokalni izbori koji su bili u Općini Petrijevci „najprljaviji“ od osamostaljenja Republike Hrvatske," no kako naglašava Zelić zadovoljan je i zahvalan svim mještanima što su prepoznali tko je radio i tko želi raditi za opće dobro, te koliko znače svi do sada ostvareni projekti i programi koji garantiraju kontinuirani razvitak i daljnje stvaranje uvjeta za još kvalitetniji i ljepši život na području Općine.

O onome što se radilo proteklu godinu Zelić kaže: "Gledajući cjelokupnu godinu zadovoljan sam s radom i rezultatima rada na realizaciji kapitalnih projekata i dobrim održavanjem zgrada u vlasništvu općine i cjelokupne komunalne infrastrukture koje daju pozitivu proteklom radu i poticaj za budući rad.

Brojni infrastrukturni projekti

U tom kontekstu treba reći da je nastavljena izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda izgradnjom sekundarne mreže i kućnih priključaka. Započela je i izrada projektne dokumentacije za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a radovi na izgradnji trebaju započeti do polovice 2022. godine."

O dugo išćekivanom kapitalnom infrastrukturnom projektu obilaznice oko Petrijevaca Zelić kaže kako je nakon njenog puštanja u promet trajno riješen problem buke, zagađenosti zraka i najvažnije sigurnosti građana Petrijevaca i svih sudionika u prometu, koji su išli kroz centar Petrijevaca. Nastavno tome Zelić ističe da je započela rekonstrukcija državne ceste D34 u dužini 2,6 km kroz Petrijevce koja obuhvaća ulice Republike i Stjepana Radića. Uz uređenje kolnika, rekonstrukcija obuhvaća i izgradnju zatvorene oborinske odvodnje, izgradnju pješačko-biciklističke staze i postavljanje nove javne rasvjete, s čime će Petrijevci dobiti novu vizuru i još ljepši izgled mjesta.

Još je jedan značajni infrastrukturni projekt uspješno realiziran te je nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole održana i završna konferencija projekta „Biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca“, dužine 4,08 km i ukupne vrijedna 6.231.779.61 kn, o čijoj svrhi Zelić kaže: "Svrha ovog projekta je poboljšanje povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanje korištenja javnih sredstava prijevoza, smanjenje emisije CO2, te povećanje sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu. Svakako ta staza će omogućiti kako mještanima tako i svim ostalim biciklistima da ju koriste u svojim rutama."

Ravnomjerna ulaganja u oba mjesta Općine

Da se želi ravnomjerno ulagati u oba mjesta Općine dokaz su i završeni radovi tijekom 2021. godine na rekonstrukciji upravne zgrade DVD-a Satnica gdje su se dobila 2 uredska prostora i manja sala za sastanke u potkrovlju zgrade, dok je u prizemlju jedna veća sala za sastanke, sa sanitarnim čvorom i čajnom kuhinjom. U podrumu se nalaze dvije prostorije. Svi prostori su u potpunosti opremljeni. Izgrađene su i 3 garaže za vatrogasna vozila i spremište opreme.

Uz ovu rekonstrukciju Zelić kaže da je započeta rekonstrukcija potkrovlja zgrade Dječjeg vrtića u Petrijevcima gdje je završena prva faza u vrijednosti 575.926,96 kn pri čemu je taj projekt 80% vrijednosti financirao Državni ured za demografiju i mlade, a općina 20%. Završetkom cjelokupne rekonstrukcije zgrade, steći će se uvjeti za jasličku skupinu djece i uz ove dvije sadašnje skupine moći će primiti više od 55-tero djece u vrtić što bi zadovoljilo u potpunosti zainteresiranost roditelja.

O još jednom projektu namijenjenom za najmlađe Zelić najavljuje dogradnju zgrade Osnovne škole Petrijevci kako bi svi učenici u buduće išli u jednu smjenu i imali produženi boravak u školi a za što je projektnu dokumentaciju idejnog rješenja financirala Općina.

Uz ove projekte Zelić još nabraja i slijedeće: "Na zgradi NK „Omladinac“ Petrijevci završeno je uređenje krovišta i unutarnji dio zgrade, a na igralištu NK „Satnica“ u Satnici obnovljene su kućice za pričuvne igrače i službene osobe. Sanirana ograda oko igrališta i posađen novi drvored iza ograde s istočne strane igrališta.

Završena je i obnova Crkve Sv. Katarine u Satnici, koju je Općina Petrijevci sufinancirala sa 160.000,00 kn.

Turizam

"Uz projekte namijenjene mještanima naglasio bih da Petrijevce želimo predstaviti i gostima, stoga u narednom razdoblju želimo se posvetiti i razvitku turizma gdje već sada mogu ponuditi posjete „Petrijevačkim žetvenim svečanostima“ koji su najveća godišnja manifestacija u prezentiranju kulturnog, amaterskog stvaralaštva s naglaskom na običaj žetve u Petrijevcima koja okupi brojne goste iz svih krajeva Hrvatske. Uz to organizira se i manifestacija „Bruljenje kukuruza u Satnici“ koja prikazuje običaj spremanja kukuruza nakon berbe.

Tijekom godine imamo još događanja poput Poklada, Dana općine, obilježavanje Dana državnosti, zatim Gužvarijada, Večeri Acapelo pjesme, Adventa u Petrijevcima i Satnici, kada se održava i Božićni koncerti te poticanje mještana na bavljenje sportom kroz nagrađivanje najboljih u sportu.

Pozivamo sve na posjet crkvi u Petrijevcima iz 1754. godine koja je zaštićeni spomenik kulture. Kod nas postoje preduvjeti za razvoj lova i ribolova, a izradit ćemo i program potpore za razvoj turizma na području Općine Petrijevci", kaže Zelić.

Socijalni projekti

Održana je i završna konferencija projekta „Zaželi još jednom u Petrijevcima“ vrijednog 1.829.300,00 kn koji je 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda, točnije iz Programa „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II“. Nositelj projekta bila je Općina Petrijevci s partnerima LAG Karašica, Hrvatskim zavodom za zapošljavane te Centrom za socijalnu skrb Valpovo. Kroz ovaj projekt na razdoblje od jedne godine bilo je zaposleno 20 teže zapošljivih žena koje su brinule o 120 korisnika, odnosno starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju pri čemu je 15 zaposlenih žena kroz ovaj projekt steklo zvanje pomoćne kuharice.

Održana je i uvodna konferencija projekta Europske unije „Međugeneracijska solidarnost kroz kulturu i sport“ iz poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar urbane aglomeracije Osijek“ čija je vrijednost 2.434.751,26 kn – od 100 % bespovratnih sredstava. Općina Petrijevci je korisnik projekta, a Općine Bizovac, Koška, Punitovci i LAG Karašica su partneri na ovom projektu."

Na poslijetku Zelić uz osvrtanje na realizirano već najavljuje i nove projekte uz poseban naglasak ka mještanima zbog kojih se sve to i čini: "Iza nas je 29 godina rada za dobrobit svih građana Općine Petrijevci, a pred nama su mnogi novi projekti, programi koji će još više podići kvalitetu življenja naših građana zbog kojih se sve ovo i radi, jer čovjek nam je bio i ostaje na prvom mjestu u kojeg se ulaže. Općina su ljudi, živi organizam i nisu samo ugrađene cigle, cijevi, kablovi, kilometri cesta, putova i ostalog već je mjerilo uspjeha jedne jedinice lokalne samouprave - zadovoljni mještani."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: