NAJAVLJUJEMO: Općina Magadenovac poziva mještane na besplatna predavanja za poljoprivrednike

Općina Magadenovac poziva mještane na besplatna predavanja za poljoprivrednike

 

Općina Magadenovac u suradnji s tvrtkom Eko-Gruda d.o.o. organizira predavanje: KLASIČNA I EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA.

U srijedu 5 veljače održano je predavanje na temu EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA, a u četvrtak, 6. veljače je održano predavanje na temu ZAŠTITA RATARSKIH KULTURA,  dok će u utorak 11.02.2020 biti održano predavanje GNOJIDBA – prema analizi tla.  Predavanja se održavaju u Mjesnom domu u Malinovcu, s početkom u 18 sati, a predavač je Ivan Miličević, mag.ing.agr.

Važno je istaknuti da cjelokupan trošak predavanja snosi Općina Magadenovac te se stoga pozivaju mještani da dođu i saznaju novosti iz navedenih tema predavanja.