OPG Loborec: Stočni fond namjeravam širiti

Obitelj Loborec Andrea, Ivica i sin Antonel iz Zvonimirovca
Podijelite objavu:

Ivica Loborec iz Zvonimirovca od 2004 godine ima svoj OPG gdje na 62 hektara uzgaja žitarice: kukuruz, zob, ječam, travno djetelinske smjese te lucernu i to pretežito radi vlastitog uzgoja stoke, a radi plodoreda uzgaja i uljarice koje jedino proizvodi u svrhu prodaje

Ivica Loborec

Trenutno Loborec ima 30 muznih krava te četrdesetak što junica, teladi i bikova. Mlijeko predaje Dukatu, a za stoku ima dogovoren otkup, što mu dakako osigurava siguran plasman i prihod. Za daljnje širenje broja stoke neupitno mu je potrebna zemlja te se i on javio na Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u općini Čađavica, kako bi si mogao osigurati temelje budućeg poslovanja, jer pripada onima koji se dugoročno namjeravaju baviti stočarstvom dok ratarstvo, kako i sam kazuje treba biti u funkciji stočarstva.

Za obavljanje ratarskih poslova Loborec trenutno ima četiri traktora te potrebne priključne strojeve koji su svi kupljeni, kako on veli, „malo po malo“ za gotov novac ili poneki kredit. Do sada se još nije prijavljivao na dobivanje sredstava za sufinanciranje nabavke poljomehanizacije putem EU fondova. Prema Natječaju za zemlju očekuje da bi dobio 72 hektara što, iako nije u cijelosti dovoljno za poslovne mu planove, ipak iskazuje zadovoljstvo jer je prošao “na natječaju“ i već ga ta činjenica veseli, jer za obitelj, suprugu Andreu, sina Antonela, te kćeri Dariu i Loris. želi raditi i stvarati uvjete boljeg života. Da je dobio više zemlje, odmah bi i značajnije povećao stočni fond ,a što je svakako već kao namjera za pohvaliti, jer svatko tko se bavi stočarstvom zna kako je to zahtjevan i obvezujući posao.

Natječaju je trebalo ozbiljnije pristupiti

Na pitanje kako on komentira situaciju koja se u Čađavici događa vezano za natječaj za zemlju, Ivica konstatira: „Oni koji nisu prošli na natječaju, nisu mu ozbiljno pristupili. Ja, recimo, bio sam na predavanjima, koje je organizirala Općina na čelu s načelnikom Rončevićem, što i posebno pohvaljujem. Na predavanjima nam je svima rečeno da moramo paziti na svaki dokument i da sve mora biti pravilno napisano od zahtjeva do prikupljanja brojnih „papira“ koje je bilo potrebno priložiti. Preko tih uputa neki su olako prešli, oni će reći da su ti dokumenti sitnice ili banalni dokumenti, ali si sada i moraju priznati da iako su sitnice i jedan papir, no ako nedostaje - prijavitelju natječaj „pada“, a to im se i dogodilo. Ja primjerice nisam htio reskirati pa sam platio konzultantu 4.000 kuna i hvala Bogu sve je napravljeno kako treba pa sam i prošao na Natječaju. No neki su nažalost mislili da su napravili papirologiju kako treba no proizašlo je da je tima koji su pali na natječaju pofalio neki papir i sada negoduju i traže krivca u načelniku, povjerenstvu …

Iako svi oni vrijedno rade na zemlji, moram reći, - nisu odradili prijavu na natječaj kako su zahtjevala pravila da bi sva dokumentacija bila u potpunosti prikupljena i pravilno popunjena. I sada se sjetim predavanja kada nam je konzultantica rekla “pazite na svaki dokument“ jer je svaki bitan, zato što vam na natječaju prijava može biti odbačena radi banalnog jednog papira. Kada se to dogodi shvatite da taj jedan uopće nije banalan „papir“ već jako bitan. To neki nisu prihvatili jer su mislili da će proći,a eto sami su sebe „zeznuli.

Ponovio bih da kada sam morao platiti četiri tisuće kuna konzultatnu nije mi bilo drago, no sada znam da sam ispravno napravio, jer mi je cjelokupna dokumentacija bila potpuna i sada mi je drago što sam platio i tako napravio“ poentira Loborec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: