Otvoren laboratorij HAPIH-a za fizikalno kemijske analize vina

Podijelite objavu:

      U novootvorenim laboratorijima, Laboratoriju za fizikalno-kemijske analize vina i Laboratoriju za senzorsko ocjenjivanje vina u prostorima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu u Osijeku provodit će se fizikalno kemijske analize vina koje su sastavni dio upravnog postupka za puštanje vina u promet, kao i organoleptičko ocjenjivanje

Novi Zakon o vinu donesen 2018. godine predvidio je, između ostalog, i decentralizaciju postupka za puštanje vina u promet. „S obzirom da imamo laboratorije za fizikalno-kemijske analize u Zagrebu, Poreču, Splitu i Dubrovniku, koji pokrivaju veliki dio Hrvatske, Slavonija i Hrvatsko Podunavlje bili su nepokriveni. S otvaranjem ova dva laboratorija u Osijeku, Laboratorija za fizikalno kemijske analize i Laboratorija za senzorsko ocjenjivanje pokriven je i taj dio Hrvatske gdje se proizvodi više od 40 posto ukupne proizvodnje grožđa u Hrvatskoj. Resurese koje imamo u Agenciji, ljudske i tehničke stavili smo u funkcijui i za nove zadaće, odnosno za provođenje postupaka puštanje vina u promet. Cilj Agencije je biti što bliže proizvođaču. Kao što je poznato, u pet slavonskih županija proizvodi se 43 posto grožđa i 44 posto vina, ukupne hrvatske proizvodnje. Imamo više od 2750 naših korisnika, proizvođača vina i grožđa te više od šest tisuća hektara vinogradarskih nasada. Svima njima ovakvi laboratoriji su nedostajali. Prije tri do četiri godine, vrijeme trajanja postupka za puštanje vina u promet kretalo se između 40 i 60 dana, a jačanjem naših kapaciteta taj smo rok sveli na 15-ak dana”, istaknuo je Krunoslav Dugalić, ravnatelj HAPIH-a dodavši kako se nada da će otvaranjem laboratorija Agencija pružati još kvalitetniju uslugu i biti snažniji i kvalitetniji servis korisnicima.

Podrška Ministarstva vinarima

Po riječima Krunoslava Karalića, pomoćnika ministrice poljoprivrede, otvorenje Laboratorija u Osijeku nastavak je kontinuiranog rada Ministarstva poljoprivrede u sektoru vina i pokazatelj kako se itekako brine i o vinarima u ovom dijelu Hrvatske. Karalić je podsjetio kako su novim Zakonom o vinu ukinute sve naknade za stavljanje vina u promet u vrijednosti 12 milijuna kuna, omogućena decentralizacija sustava ocjenjivanja vina i sl. “Vinski sektor uvelike je osjetio negativne posljedice pandemije koronavirusa. Ministarstvo poljoprivrede reagiralo je izmjenom nacionalnog programa pomoći proizvođačima vina, čime je osigurano 57 milijuna kuna za dvije mjere – krizne destilacije i skladištenja vina, uz visok postotak iskorištenosti. U novootvorenom Laboratoriju za potrebne postupke analiza vina koristit će se dio postojeće opreme, a nabavljena je i nova, suvremena oprema. Uloženo je više od 300 tisuća kuna. Otvorenje Laboratorija je i jačanje kapaciteta Agencije u smjeru suradnje s proizvođačima”, istaknuo je Karalić.

Nestankom pandemije porast će potražnja za vinom

“Otvaranje ovog Laboratrija puno znači za nastavak cijelog procesa u vinarstvu. Puno je zadataka pred nama, prije svega onih koji su vezani za oznake izvornosti, kako bi zaštitili domaće tržište od ulaska jeftinih, loših uvoznih vina”, kazao je naš poznati i cijenjeni vinar Vlado Krauthaker. Po njegovim riječima, kriza izazvana pandemijom koronavirusa popustit će, tržište će se vrlo brzo oporaviti, samo da se ljudi malo više opuste. “Vino je proizvod koji se ne koristi ako ljudi nisu opušteni”. Pokretanjem turističkog sektora, pokrenut će se i živnuti i vinarski. Nadam se da ćemo svi izdržati ovu financijsku utakmicu koja je trenutno jako teška”, kazao je Krauthaker.

 

Laboratoriji HAPIH-a priznati od svjetske međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo

“Ovo je prvi Laboratorij u ovoj regiji koji je akreditiran sukladno normi 17025 prema kojoj se akreditiraju svi takvi laboratoriji. To je dobio zahvaljujući činjenici da smo uveli najviše europske standarde. Pored nacionalne legislative koja je, rekla bih, već godinama usklađena s europskom, uveli smo ISO standard i na taj način stvorili osnove za akerditaciju ovog laboratorija”, kazala je dr. sc. Ivana Alpeza, rukovoditeljica Laboratorija za senzorna ispitivanja u HAPIH-u. U radu se koriste međunarodno prihvaćene metode i priznate od svjetske međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo. Komisije su sastavljene od certificiranih profesionalnih degustatora, visoko obrazovanih stručnjaka iz područja vinogradarstva i vinarstva s minimalno pet godina radnog iskustva u Hrvatskoj.

Šansa hrvatskog vinarstva u proizvodnji vina visoke kvalitete

“Volim reći da su vinarstvo i vinarstvo katalizatori marljivog rada u ruralnim područjima. Svakom društvu je u interesu da se taj katalizator i zadrži u tim područjima. Da bi u postojećim tržišnim uvjetima, - uvjetima globalizacije vinogradarstvo i vinarstvo opstalo, mora se stvoriti odgovarajući zakonodavni, organizacijski, tehnološki i znanstveni okviri.  Prva od tih mjera u novom Zakonu o vinu bila je osnivanje četiri vinogradarske regije – Dalmacija, Istra, Bregovita Hrvatska te Slavonija i Hrvatsko Podunavlje. Prvi smo osnovali i registrirali u skladu sa zakonom regionalnu vinogradarsko-vinarsku organizaciju pod nazivom Graševina Croatica. U nekim dijelovima tog Zakona predviđena je i ovakva tehnološko-znanstvena laboratorijska podrška za potrebna ispitivanja. Hrvatsko vinarstvo baš i nema preveliku šansu u tržišnoj utakmici niskih cijena i niske kvalitete. Naša je šansa u proizvodnji vina visoke kvalitete, a za to je potrebna podrška. Među uvjetima je i upravo ovakav laboratorij u kojem će se konstatno kontrolirati proizvodnja i davati impulsi za dalji razvoj naših tehnologija”, kazao je Josip Pavić, predsjednik Udruge Graševina Croatica.

Značaj laboratorija i za Osječko-baranjsku županiju

„Početak rada dvaju laboratorija ovdje u Osijeku, imaju veliki značaj za vinare s područja pet županija, pa tako i za vinare s područja Osječko-baranjske županije“, zadovoljno je kazao predsjednik skupštine Osječko-baranjske Županijske Dragan Vulin. Vinari će dolaziti do potrebnih dozvola za puštanje vina u promet brže, jednostavnije i jeftinije, što će im u ovim, trenutno teškim vremenima itekako pomoći i unaprijediti ukupno hrvatsko vinarstvo.

Ana ROGAČ

Foto: San KATAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: