Podrška programu ulaganja za hrvatska poduzeća

U okviru Plana ulaganja za Europu ili Junckerova plana pružit će se potpora ugovoru između Europske investicijske banke (EIB) i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) na temelju kojeg se uspostavlja program ulaganja iz investicijskih fondova u ukupnoj vrijednosti od 70 milijuna eura. Programom će se podržati rast hrvatskih malih i srednjih poduzeća (MSP) u svim sektorima. U prosincu 2018. u okviru Junckerova plana mobiliziran je dodatni iznos od preko 371 milijarde eura u Europi, pri čemu je 856 000 poduzeća ostvarilo korist od poboljšanog pristupa financiranju. U Hrvatskoj je u okviru Junckerova plana već mobilizirano 998 milijuna eura i financirano 1180 poduzeća.