Poziv Općine Čađavica na rješavanje problematike natječaja za zemlju

Podijelite objavu:

Mirko Rončević, načelnik općine Čađavica
Mirko Rončević, načelnik općine Čađavica

Državno poljoprivredno zemljište – taj vjerojatno jedan od najvažnijih prirodnih resursa kada je u pitanju ne samo proizvodnja hrane već u sveukupnom pogledu ljudskog djelovanja, u Republici Hrvatskoj već desetljećima inicira situacije u kojima oni koji ga na Natječajima za zakup ne dobiju te potom iskazuju svoje negodovanje u svoj želji da su ga trebali dobiti. No, prečesto se događa da zapravo mnogi tu želju neostvare zbog zakonskih odredbi koje su takve i zahtjevaju poštivanje procedure. Jedna od najnovijih situacija sa iskazivanjem nezadovoljstva događa se u Općini Čađavica pri kojem se od 125 prijavitelja na natječaj za dobivanje u zakup državno poljoprivredno zemljište, dogodilo da njih dvadeset nažalost nisu ispunili uvjete Natječaja, o čemu objavljujemo i samo Očitovanje Općine, čime se kako naglašava Mirko Rončević, načelnik Općine želi javnosti dokumentirano iznijeti razloge zbog kojih tih dvadeset prijavitelja nije dobilo zemlju. Pri tomu Rončević iskazuje i sam žaljenje jer nažalost nisu se ispunili svi zakonski uvjeti da bi ti prijavitelji mogli dobiti zemlju. Tim povodom, a i zbog napete situacije u Općini održana je press konferencija na kojoj su iznesene činjenice i razlozi zbog čega se sve i dogodilo.

Na početku press konferencije načelnik Rončević posebno je naglasio da je njemu osobno žao što svi zainteresirani nisu ostvarili uvjete za dobivanje zemljišta te kazao kako je ovo tek prva stepenica u odluci o dodjeli državne zemlje, nakon čega sve još ide na više instance te kako svi koji su nezadovoljnji mogu podnijeti žalbu na odluku koju je 29. prosinca 2021. godine prihvatilo i Općinsko vijeće te je apelirao na smirivanje nepotrebnih trzavica među mještanima, jer je zbog iskazanih prijetnji Predsjedniku Općinskog vijeća te djelatnicima u Općini morala je intervenirati i policija.

Rončević je rekao da je provedba samog natječaja vrlo opsežan posao. Natječaj je objavljen u siječnju mjesecu prošle 2021. godine i bio otvoren za prijave 30 dana. Povjerenstvo za dodjelu zemljišta držalo se svih zakonskih odredbi te da su one takve kakve je zakonodavac donio, jedino mjerodavne za odluke da li netko zadovoljava uvjete Natječaja. Načelnik je iskazao želje da svi koji imaju uvjete i uspiju dobiti zemlju, jer njemu, a i svima treba biti pozitivna činjenica da ljudi žele obrađivati zemlju i proizvoditi hranu te s time si osiguravati i mogućnost života na selu. No kako je još dodao - svi trebaju prihvatiti činjenicu, ako su u svojim prijavama nešto pogrješili ili nemaju uvjete za dobivanje zemlje da je samo to razlog zbog kojih nisu prošli na natječaju, a ako smatraju da imaju pravno uporište neka dostave žalbu.

Nepotpuna ili krivo popunjena dokumentacija - uzrok neprolaska na Natječaju

Jedan od krunskih razloga za neprolazak na natječaju kako ističe Rončević, je nepotpuna ili krivo popunjena prijava, a koja je zasigurno učinjena zbog neznanja. Stoga Rončević naglašava da je Općina upravo da se ne dogode takve situacije organizirala i posebne edukacije pozivajući sve zainteresirane koji su se namjeravali prijaviti na natječaj da se educiraju, pitaju ili da im netko stručan pomogne u ispunjavanju formulara, jer proizlazi da je upravo neznanje uzrok nepravilnim prijavama i sada nezadovoljstvu nedobivanjem zemlje. Potvrdu toj tezi daju primjeri u kojima pojedini prijavitelji nisu dostavili potpunu dokumentaciju iako je sve iscrpno pojašnjavano na predavanjima. No unatoč i tome svatko mora kako veli Rončević, sagledati situaciju te da li su prijave na ispravan, zakonski propisan način proveli.

On je na press konferenciji detaljno opisao svako gospodarstvo od tih 20 koji iskazuju nezadovoljstvo, kako bi transparentno pojasnio razloge nedobivanja zemlje. Tijekom press konferencije načelnik Rončević je nekoliko puta iskazao svoje žaljenje jer svi koji su se javili na natječaj nisu ostvarili svoje namjere, ali i pozvao na to da svatko se upozna sa činjenicama koje su tome prethodovale. Da je natječaj realiziran prema zakonskim pravilima je i to da se pri otvaranju ponuda pozivalo zainteresirane na čitanje istih na koje su mogli svi doći što se i događalo, no neki pak i nisu htjeli cijelo vrijeme prisustvovati čitanju ponuda, ali povjerenstvo je sve radilo prema zakonskoj proceduri. Nakon cjelokupno pročitanih i obrađenih prijava povjerenstvo je donijelo prijedlog za provedbu natječaja koje je Općinsko vijeće prihvatilo 29. prosinca prošle godine. Treba reći da su donesena i usvojena dva programa iz razloga što je dio zemljišta u procesu povrata zemljišta grofu Draškoviću te se po zakonu o Državnom poljoprivrednom zemljištu isto može dati u zakup do 5 godina dok je ostalo zemljište u programu zakupa na 25 godina. Tako su oba programa navedenog datuma prihvaćena od Općinskog vijeća.

Prema donesenom programu treba reći da je 96 prijavitelja u cijelosti ili djelomično zadovoljeno dodjelom zemlje od njih ukupno 125. Tih dvadesetdevet prijavitelja nije prošlo iz raznih u nekim slučajevima banalnih razloga, od nedostajanja ponekih potvrda, do prijava prebivališta kaže Rončević.

U natječaju za zakup na 25 godina bilo je ukupno u ponudi 2435 hektara u 803 Proizvodno tehnološke cjeline (PTC) ili 2022 katastarske čestice. U natječaju za petogodišnji zakup ukupno je bilo ponuđeno 565 hektara u 367 PTC ili 704 kat. čestice. U provedbi natječaja za sve nedoumice kako bi se na pravilan način moglo odlučiti, kaže Rončević - tražili smo očitovanje Ministarstva poljoprivrede te s tim cjelokupni posao odrađivali prema propisanom Zakonu.

Jozić: Sve odrađeno prema Zakonu

Na press konferenciji predsjednik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica Danijel Jozić izjavio je da je sve bilo po zakonu i odrađeno po Pravilniku, te da što se tiče povjerenstva se sve radilo sukladno uredbama Pravilnika članak 7 i članak 6, i svu moguću dokumentaciju, sve izjave ćemo dostavit nadležnim institucijama, a to je najprije Županija i Ministarstvo poljoprivrede

Objavljujemo Očitovanje Općine Čađavica na iskazano nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača na odluku Općinskog vijeća o rezultatima natječaja za dobivanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na pet odnosno 25 godina

ŽARKO LAZIĆ – nije sudjelovao na natječaju. Na natječaju je sudjelovao Obrt ORGANICA VITA kojeg je vlasnica kćer Žarka Lazića – Maja Lazić. ORGANICI VITI poljoprivreda nije primarna djelatnost te iz toga razloga nije stekla status dosadašnjeg posjednika (očitovanje Ministarstva poljoprivrede), međutim Maji Lazić pripada kategorija mladog poljoprivrednika te joj je na osnovu tog kriterija Povjerenstvo dodijelilo 28,8948 ha polj.zemljišta.

DALIBOR VIDA – nije sudjelovao na natječaju, dosadašnji posjednik na osnovu ranije provedenih natječaja za zakup državnog zemljišta. Zbog neplaćanja zakupnine dugogodišnji predmet prisilne naplate putem Općinskog državnog odvjetništva

BRANKO KARAMARKOVIĆ – ponuda je potpisana i ovjerena na nositelja OPG Karamarković Branko, te je priložena dokumentacija koja glasi na OPG. Iz priložene dokumentacije proizlazi da OPG-u Karamarković poljoprivreda nije primarna djelatnost – očitovanje Ministarstva poljoprivrede, citat „ Ako je ponuditelj Branko Karamarković ponudu podnio kao OPG razmatra se samo dokumentacija koja se odnosi na OPG. Ako je g. Karamarković u HZMO prijavljen po osnovi obrta tada mu u odnosu na OPG poljoprivreda nije primarna djelatnost“. Prema potvrdi HZMO osnova osiguranja Branku Karamarkoviću je OBRTNIK. Povjerenstvo je dodijelilo 0,8449 ha polj. zemljišta na koje je imao pravo prvenstva. OPG Branko Karamarković u dugogodišnjem zakupu ima 61,0850 ha državnog polj.zemljišta, a trgovačko društvo Ilmindvorčanka d.o.o. koje je on vlasnik 6,8513 ha (ukupno 67,9363 ha).

ANTUN BRIŠKI – Povjerenstvo mu je dodijelilo 42,4721 ha drž.polj.zemljišta kao dosadašnjem posjedniku, imenovani dokumentacijom priloženom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 7.2.2018. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu

MATIJA ĐURASEK – nije ponuditelj na natječaju. Ponuditelj na natječaju je pok. Ivan Đurasek koji je tijekom provedbe natječaja preminuo. Sukladno očitovanju Ministarstva poljoprivrede, Matiji Đuraseku nema osnove za dodjelu polj.zemljišta. Očitovanje Ministarstva, citat „ ako ponudu na natječaju nije podnio g. Matija Đurasek isti se ne razmatra kao ponuditelj u natječaju. Nije moguća naknadna dostava dokumentacije (izvan roka)“. Matija Đurasek ima pravo na izradu Aneksa ugovora o zakupu iza svog pok. oca i isti će se sklopiti odmah po dobivanju suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede.

DANIJEL KLEN – u radnom odnosu kod poslodavca Karamarković Branko – obrtnik. Nije stekao status dosadašnjeg posjednika budući da mu poljoprivreda nije primarna djelatnost. Imenovani dokumentacijom priloženom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 26.4.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu)

IVICA BOSAK - Povjerenstvo mu je dodijelilo 6,9504 ha drž.polj.zemljišta kao dosadašnjem posjedniku, imenovani dokumentacijom priloženom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 30.4.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu niti bilo kakav dokaz o posjedovanju gospodarskog objekta namijenjenog poljoprivredi na području JLS )

DOMINIK OUŽECKY - Povjerenstvo mu je dodijelilo 28,1408 ha drž.polj.zemljišta koju površinu je isti prihvatio bez primjedbe.

MLADEN KARAMARKOVIĆ – ostvario status stočara, Povjerenstvo mu je dodijelilo 68,3047 ha drž.polj.zemljišta, odnosno sve iz ponude na što je ostvario pravo prvenstva sukladno čl. 36. ZPZ

SILVANA ŠIMUNOVIĆ, vl. OBRTA BENKOM – podnijela ponudu za 15 PTC, na niti jednu nije ostvarila pravo prvenstva sukladno čl. 36. ZPZ (prednost ostvarili dosadašnji posjednici i mladi poljoprivrednici koju su po pravu prvenstva prije obrta Benkom. Sukladno odredbi čl.36 st. a) ZPZ nije ostvarila kriterij stočara. Obrt Benkom u dugogodišnjem zakupu ima 72,2951 ha državnog polj.zemljišta.

MARKO ŠIMUNOVIĆ - Povjerenstvo mu je dodijelilo 28,1568 ha drž.polj.zemljišta kao dosadašnjem posjedniku. Ponudu podnio za samo 7 PTC od kojih mu je jedna dodijeljena kao dosadašnjem posjedniku, 6 PTC dodijeljeno je dosadašnjim posjednicima te 1 PTC mladom poljoprivredniku. Svih 6 ponuditelja ostvarili su pravo prvenstva prije Marka Šimunovića.

DARIO ŠIMIĆ – ponuditelj je uz ponudu priložio Rješenje o upisu u Upisnik OPG-a iz kojeg je vidljivo da imenovani nema 3 godine domicilnosti (osobna iskaznica izdana 17.4.2018. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu). Kućanstvu u kojem živi dodijeljeno je ukupno 145,1066 ha (majka Danijela Šimić 70,2852 ha, otac Obrt Šimić, vl. Zvonko Šimić 74,8214 ha – kao dosadašnjim posjednicima)

ZVONIMIR BRIŠKI - priloženom dokumentacijom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 25.3.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu)

MIROSLAV SRAKA - ponuditelj je uz ponudu priložio Rješenje o upisu u Upisnik OPG-a iz kojeg je vidljivo da imenovani nema domicilnost (osobna iskaznica izdana 23.1.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu)

ROBERT HORVAT - ponuditelj je uz ponudu priložio Rješenje o upisu u Upisnik OPG-a iz kojeg je vidljivo da imenovani nema domicilnost (osobna iskaznica izdana 20.3.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu)

DARIO BOŠNJAK - priloženom dokumentacijom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 14.3.2019. Uvidom u priloženo Uvjerenje o prebivalištu, utvrđeno je da predmetni na području JLS ima prebivalište od 14.3.2019. godine). Natječajna dokumentacija u kojoj je sastavni dio Ugovor o zakupu poslovnog prostora na području JLS priložena uz ponudu dostavljena je Ministarstvu poljoprivrede na koje se isto očitovalo slijedeće, citat „Poštovani, predmetni ugovor ne može se priznati kao dokaz domicilnosti“.

LEON VIDA – priloženi gospodarski programi ne udovoljavaju odredbi članka V. Javnog natječaja od 7.1.2021. godine

ZLATKO VIROVAC - Povjerenstvo mu je dodijelilo 2,6913 ha drž.polj.zemljišta kao dosadašnjem posjedniku na natječaju na 5 godina, odnosno sve traženo iz ponude. Na natječaj na 25. godina ponuditelj je podnio ponudu samo za jednu PTC i to za PTC 31 na kojoj je ostvario status dosadašnjeg posjednika, međutim navedena PTC dodijeljena je drugom ponuditelju sukladno odredbi članka 36. st. a.) ZPZ (stočar).

BERNARD SRAKA – radni odnos kod pravne osobe Ceste za održav. zaštitu i rekonstr. cesta, građev. i proj., V.Nazora 16, Slatina, priloženom dokumentacijom uz ponudu nije dokazao domicilnost (osobna iskaznica izdana 6.8.2019. godine, nije priloženo Uvjerenje o prebivalištu).

MARKO FRANJIĆ - Povjerenstvo mu je dodijelilo 46,7897 ha drž.polj.zemljišta kao dosadašnjem posjedniku, a koji PTC je izabrao sukladno članku 6. stavak 3. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup polj.zemljišta budući da mu je ukupna površina prešla maksimalnu površinu koju može dobiti u zakup ( PTC 2 na koju ostvaruje prednost kao dosadašnji posjednik iznosi 29,3104 ha, a maksimalna površina koju može dobiti u zakup iznosi 75 ha).

Na kraju načelnik Rončević ponovio je poziv svim nezadovoljnima da podnesu prigovore i iskazao namjeru da se na argumentiran način riješi nastala situacija na korist svakog pojedinca i Općine Čađavica u cjelini.

Piskač: Želim smirivanje napetosti i dobre međuljudske odnose neopterećene materijalnim dobrima

Na press konferenciji obratio se i Josip Piskač, Predsjednik Općinskog vijeća uznemiren prijetnjama koje je telefonski primio, a što je njega osobno, jako pogodilo, toliko da je usporedio to s ratnom 1991. godinom kada je bio na crti bojišta u Nuštru uz pucnjavu i metke da se sada nakon održane Sjednice teže osjećao doli te ratne godine. Piskač vidno potrešen na početku je istaknuo kako mu je želja da u ovom mjestu svi žive u dobrim odnosima jedni s drugima, a ne sukobima radi materijalnih dobara koja trebaju biti iza međuljudskih odnosa.

Kao Predsjednik Općinskog vijeća Piskač je iznio sadržaj Sjednice održane 29. prosinca 2021. godine na kojoj su prihvaćena oba Programa i onaj za zakup Državnog poljoprivrednog zemljišta na 5 kao i onaj na 25 godina. Sam tijek Sjednice bio je u okvirima konstruktivne rasprave no uz Piskačevo isticanje da sjednica nije prekidana i nitko nije sjednicu napuštao tijekom njenog održavanja, a što se naknadno želi kako Pisakač tvrdi, iznijeti javnosti. Uostalom njegova tvrdnja je potkrjepljena tonskim zapisom te stoga Piskač kaže kako je to dokaz da je sjednica održana u kontinuitetu. Prije glasanja održana je rasprava uz isticanje određenih situacija no glasanjem navedeni programi su prihvaćeni sa 5 glasova za, 2 suzdržana i 2 protiv. Ta sjednica održana je u mirnom tonu dok je bila i snimana, a po isključenju snimanja došlo je do verbalnog napada jednog vijećnika na jednu vijećnicu što je, kako on tvrdi, narušilo dobre odnose i kako takovo ponašanje smatra nedoličnim za izabranog vijećnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: