Pravilnik o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice

Podijelite objavu:

Pravilnikom o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice ostvaren dodatan iskorak u

 provedbi Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije

 

 

Pravilnikom o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu Uredbe (EU) br. 1308/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju Zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Uredba sadrži sve temeljne elemente zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, a jedan od ciljeva Uredbe je stabilizacija tržišta i osiguranje primjerenog životnog standarda poljoprivredne zajednice.

Članstvom u Europskoj uniji Republika Hrvatska je preuzela obvezu primjene zajedničke poljoprivredne politike. S ciljem ispunjenja ovih obveza, ali i zaštite nacionalnih interesa, zaštite proizvođača, uvođenja reda na tržište u donošenje Pravilnika uključeni su vrsni poznavatelji struke, stručnjaci, znanstvenici i proizvođači. U povjerenstvu za izradu Pravilnika sudjelovali su predstavnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku te Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore i Žitozajednice d.o.o.

“Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu već čitav niz godina izravno surađuje sa proizvođačima sjemena. U sklopu ustrojstvene jedinice Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo obavlja poslove iz područja sjemenarstva, rasadničarstva, priznavanja sorti poljoprivrednog bilja i dodjeljivanja oplemenjivačkog prava, te očuvanja biljnih genetskih izvora. Izravna suradnja sa proizvođačima otvara uvid u problem sa kojima se susreću, ali daje mogućnost pretvaranja problem u izazove. Dio problema rješen je usvajanjem Pravilnika o ugovornim odnosima pri otkupu pšenice”. – navodi predstojnik Centra za sjemenarstvo i rasadničarstvo dr.sc. Goran Jukić.

 

“Pravilnikom je propisana obveza sklapanja pisanog ugovora između proizvođača i prvog kupca pšenice te kvalitativni parametri i njihova kontrola kao sastavni elementi ugovornih odnosa pri otkupu pšenice. Pisani ugovor između proizvođača i prvog kupca ili pisana ponuda ugovora o isporuci, koje je sastavio prvi kupac, sastavljaju se prije isporuke pšenice i sadrže kvalitativne parametre hektolitarsku masu izraženu u kg/hl, udio proteina izražen u % na suhu tvar, vlagu izraženu u % i primjese izražene u postotku. U pisanom ugovoru ili pisanoj ponudi moraju biti jasno naznačeni minimanlni zahtjevi kvalitete za isporuku i za svaki kvalitativni parameter polazna ili standardana vrijednost te utjecaj na njegove promjene na izračun cijene. Prvi kupac i proizvođač slobodno pregovaraju o svim elementima pisanog ugovora ili ponude i mogu dogovoriti dodatne uvjete. Zakonskim uređivanjem obveze pisanog ugovora, zaštićena su prava proizvođača, a samim tim stvorene su pretpostavke za uvođenje reda na tržište.” – pojašnjava Jukić

Nadalje, na temelju utvrđenih vrijednosti kvalitativnih parametara, pšenica se radi praćenja kvalitete razvrstava u kvalitativne klase. Uzorkovanje pšenice prilikom isporuke provodi se u skladu s normom HRN EN ISO 24333:2010. Prilikom uzorkovanja uzimaju se tri uzorka pšenice. Prvi uzorak se koristi za analizu. Drugi uzorak se daje proizvođaču, a treći ostaje na mjestu otkupa. Akreditirani ili certificirani laboratorij oko kojega su se stranke ugovorno sporazumjele obavlja analizu prvog uzorka i utvrđivanje kvalitete pšenice. Ako se stranke oko toga ugovorno sporazume, analiza prvog uzorka i utvrđivanje kvalitete pšenice može se provesti na mjestu otkupa korištenjem uređaja umjerenih u skladu s posebnim propisom. Akreditirani ili certificirani laboratorij koji nije obavio analizu na zahtjev jedne od ugovornih stranaka obavlja analizu drugog uzorka ISO metodama.

“Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu u sklopu akreditiranog laboratorija provodi superanalizu trećeg uzorka. Ovakvim postupanjem zakonodovac štiti interese proizvođača, kupca, ali i potrošača. Propisani parametri kvalitete pšenice pružaju jasnu informaciju koju razinu kvalitete proizvoda ugovorne strane imaju. Vodeći se promišljanjem kako kvaliteta usluge u Hrvatskoj ne smije zaostajati za razinom kvalitete u Europi, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu kontinuirano ulaže u znanja djelatnika, ali i mjerenje vlastite uspješnosti prema međunarodnim kriterijima. Slijedom navedenog gotovo svi centri kao ustrojstvene jedinice imaju međunarodne certifikate, a Centar za sjemenarstvo i rasadničarstvo ISO 9001, HRN EN ISO/IEC 17025, ISTA AKREDITACIJA i ENTRUSTMENT. Provjerom vlastite uspješnosti pred međunaronim tijelima Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu pruža razinu usluge sličnih institucija na području Europe.”- rekao je ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu doc. dr.sc. Krunoslav Dugalić.

San KATAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...