Sjednica Općinskog vijeća Čađavice

Vijećnici Općine Čađavica 26. veljače održali su svoju redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća. Dnevni red se sastojao od 19. točaka vrlo važnih za daljni rad Općine.

Na sjednici je donesena nova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade koja će i dalje iznositi 4,8 kuna po četvornom metru godišnje i Odluke o komunalnoj naknadi koja će se primijeniti od ove godine.

Uslijedilo je jednoglasno donošenje Odluke o komunalnom doprinosu koji je također ostao neprominjen u odnosu na prethodnu odluku, te iznosi 2 kn po m3.

Jedna od točaka bila je i razmatranje donošenje Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Čađavica. Važno je napomenuti kako je 1.ožujka Virovitičko podravska županija dala suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Nakon ovoga dijela potrebno je još samo izdavanje suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede kako bi se moglo pristupiti raspolaganju po donesenom Programu.