Slavko Tidlačka načelnik Općine Levanjska Varoš: “Uređenjem ceste lakše do Vraćice”

Podijelite objavu:

Projekti Općine za ostvarenje turističkih potencijala

 

Općina Levanjska Varoš, koja, iako se nalazi u središtu Slavonije, dominantno ne pripada općinama kojima je poljoprivreda pretežita djelatnost. Dapače, Općina Levanjska Varoš, zemljopisno u blago brdovitom području s isticanjem nekoliko izvora vode svoju perspektivu vidi upravo u iskorištenju ovakovih specifičnih obilježja

Slavko Tidlačka, načelnik Općine Levanjska Varoš

U svom novom mandatu načelnik općine Levanjska Varoš - Slavko Tidlačka upravo prirodne potencijale želi uključiti u mogućnosti razvitka Općine. Tako se uz komunalnu infrastrukturu, unutar samih mjesta,  kontinuirano obnavljaju nogostupi i uređuju mjesta, primjerice sadnjom mladih sadnica.

Uređenje nerazvrstanih cesta

Uređenje cesta

Ove godine se u sklopu uređivanja nerazvrstanih cesta, koje pripadaju Općini, krenulo  u ambiciozan projekt uređenja pristupa prostoru jezera Vraćica koje se nalazi neposredno iza mjesta Slobodna Vlast. Tako se već nekoliko mjeseci krči prostor uz cestu koji je „okupiralo“ grmlje i raslinje takoreći nadvijajući se na cestu. Djelatnici komunalnog poduzeća „Maslačak“, koje je u vlasništvu Općine vrijedno rade i već se sada mogu vidjeti razlike prolaskom ceste koja vodi do jezera. Treba reći da se u jezero ulijeva voda iz jednog od brojnih izvora pitke vode ovoga kraja što ju čini izrazito čistom i pitkom. Sunčano prijepodne pri posjetu ovom kraju otkrilo je svu njegovu ljepotu koje i sada u zimskim mjesecima odiše mirnoćom i privlačnošću te se samo može zamisliti kako će tek ozelenjavanjem stabala kada se lišćem oboji zeleni pejzaž ovaj prostor izgledati.

Djelatnici Maslačka su, uz vidljivo krčenje prostora uz samu cestu, očistili i kanale te omogućili prihvat vode u kišnom razdoblju, a time i pomogli mogućnostima korištenja okolnih poljoprivrednih površina. Oko velikog broja cesta, kako ističe načelnik Tidlačka ima još uz ove vidljive poslove i puno onih administrativnih u kojima Općina rješava pitanje vlasništva nad cestama iz državnog u Općinsko što je neupitno potrebno da se riješi kako bi Općina mogla u određenim kandidacijskim projetima krenuti na apliciranje za sredstva EU fondova.

Školjke iz jezera

Rijeke s područja Općine Levanjska Varoš pripadaju čak trima riječnim slivovima

Zanimljivost područja Općine Levanjske Varoši ogleda se i u tome što se vode koje izviru na području Općine, slijevaju u pravcu čak triju slivova. Tako na sjever vode teku ka slivnom području rijeke Vuke, zapadno ka slivnom području ka rijeci Orljavi i južno slivnom području rijeke Save, kojem i pripada većina rijeka koje izviru na podrućju Općine. Ovo je zasigurno rijetkost da tako malo područje, a kamoli jedna Općina ima ovakav zemljopisni položaj pravca triju slivova rijeka, te se s time može i pohvaliti.

Izvor

Općina Levanjska Varoš je riješila pitanje vlasništva nad područjem jezera Vraćica koje je površine 3 hektara. Za ovaj lijepi kraj s jezerom Općina Levanjska Varoš planira stavljanje ovog područja u funkciju korištenja kao turističkog potencijala. U planu na tom području je i izgradnja planinarskog doma te centra za obuku izviđača, koji bi još više mogli pridonijeti dolasku zainteresiranih za boravak u ovim prelijepim prostorima.

Bistra voda omogućava biti stanište brojnim vrstama riba

Uređenjem prostira jezera omogućit će se i ribolov s obzirom da se u toj vodi mogu uzgajati brojne vrste riba što će ribolovcima biti dakako vrlo privlačan prostor za pecanje.

Cesta će biti posuta kamenom tucanikom kako bi se zadržao prirodni sklad

U stvaranju preduvjeta za realizaciju toga plana Općina je pokrenula radove na čišćenju prostora uz cestu koja vodi do jezera Vraćica tako što će se cesta posuti kamenom, tucanikom, a ne asfaltirati upravo kako bi pružala što prirodniji dojam pri dolasku posjetitelja. Brojni izletnici već od prije vole dolaziti u te prostore, kako zbog šetnje, tako i zbog izvora pitke vode. Sam ovaj prostor nalazi se na tromeđi triju Županija: Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske. Kako bi to i obilježili Općina je izradila plan za ralizaciju tematske staze koja se radi u suradnji s Biskupijom Đakovačko-osječkom, s obzirom da je ona vlasnik većine šumskog područja u ovom kraju.

Planira se napraviti i biciklistička staza, a samim uređenjem pristupne ceste osiguravaju se uvjeti održavanja šumskog područja koje će dobiti lakšu pristupačnost i u pogledu eksploatacije drvne mase. Uređenjem ceste moći će se udovoljiti već sadašnjim zahtjevima škola koje bi u tom prostoru organizirali školu u prirodi, a da se na tome već radi dokaz su izgrađene sjenice koje uz jezero pružaju mogućnost okupljanja učenika koji ne dolaze samo s područja Općine već i znatno šire. Ljubitelji promatranja ptica također će ovdje imati svoje mjesto za aktivnosti tako da će sveukupan angažman Općine na uređenju ovoga prostora omogućiti stanovnicima Općine i posjetiteljima iz drugih krajeva ugodan boravak u ovom prostoru netaknute prirode. Po riječima načelnika Tidlačke ovo je polazna osnova za poziv turističkim agencijama kako bi u budućnosti ovaj prostor uvrstili u specifične turističke aranžmane. Stoga je cilj Općine da nakon realizacije projekta uređenja ovoga prostora, uz pomoć sredstava EU Fondova, Slavonija dobije još jedan prostor koji bi u ova „užurbana vremena“ mogao pružiti dašak mira i ljepote boravka u prirodi.

San KATAVA

Prostor uz jezero

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: