Sva raspoloživa sredstva ulažu se u razvoj Općine

Podijelite objavu:

Dominik Knežević, načelnik Općine Viljevo: „Projekti se i dalje provode, unatoč pandemije koronavirusa"

Na početku načelnik Općine Viljevo, Dominik Knežević nam je s ponosom istaknuo: "Provode se tekući projekti i kontinuirano se radi na pripremi novih koje Općina planira kandidirati na nacionalne i EU fondove." Po riječima Kneževića, najvažniji projekt od osnutka Općine Viljevo je izgradnja dječjeg vrtića iz Mjere 7.4.1. Ruralnog razvoja. "Posljedice pandemije vidljive su u svakom segmetu, pa tako i na ovom vrijednom projektu. Upravo zbog posljedica pandemije koronavirusa, nedavno je rađen aneks Ugovora. Problem su bile zatvorene granice zbog čega nije bilo moguće nabavljati potreban građevni i drugi materijal od kojeg se veliki dio uvozi. Sve to prolongiralo je završetak radova. U tijeku su završni, unutarnji radovi u vrtiću i uređuje se okoliš. Radovi će biti završeni i nabavljena potrebna oprema za vrtić tijekom naredna dva mjeseca. S obzirom na koronavirus i prvotni plan o završetku radova ove godine u lipnju, rok i nije značajnije produžen. Dakako, nakon završetka radova treba proći potrebne kontrole nadležnih ministarstava i tehnički pregled. Nadali smo se da će vrtić biti spreman primiti prvu djecu s 1. siječnjem 2021. Godine, ali će to realno biti sa početkom školske godine u jesen 2021. Općina ima mogučnost osnivanja vlastite javne ustanove ili davanja u koncesiju postojećoj kojoj je osnivač JLS a zbog ušteda ćemo se najvjerojatnije odlučiti za drugu opciju. Kapacitet vrtića je 45 djece, za dvije dobne skupine – mlađu, od tri do pet godina i stariju, predškolsku, od pet do šest godina. Radi se o najvećoj pojedinačnoj investiciji na području Općine, prvom vrtiću na našoj Općini, a ukupna vrijednost investicije je 6,5 milijuna kuna”, kazao je Knežević. Izgrađeno je i parkiralište sa pješačkom stazom i odvodnjom ispred vrtića s izmještanjem vodovodne infrastrukture, čija investicija ima vrijednost oko 350.000 kuna.

Dominik Knežević, načelnik Općine Viljevo

Proračun raste, sve više investicija

Dječji vrtić je najznačajniji projekt, ali nije jedini kapitalni projekt na području Općine - značajna sredstva planiraju se uložiti u nastavak gradnje Centra, - kompleksa javnih zgrada, zamišljenog kao buduće polivalentno središte Viljeva. Ove godine Općina je krenula u novi razvojni ciklus vrijednosti oko 14 milijuna kuna. Ulaganja u prometnu infrastrukturu i društvene objekte financirat će se iz općinskih, županijskih i državnih sredstava, te iz fondova EU i kreditnih sredstava,

„Iz godine u godinu proračun raste, ne bih rekao da smo osjetili velike posljedice pandemije koronavirusa. Istina, decentralizirana sredstva koja nam dolaze na račun na dnevnoj bazi bila su nešto manja u ožujku i travnju, ali to nije imalo značajnije posljedice. No, u narednim godinama očekujemo pad prihoda (od poreza i sl.). Zato nam je cilj omogućiti druge vrste prihoda. Među projektima od velikog značaja je solarna elektrana i istraživanje plina i nafte koja se provode zadnjih deset godina na području naselja Viljevo, a sad su se proširila na južna naselja Općine. Uz naftnu rentu imamo i šumsku, koja je ove godine prvi put bila veća od naftne. Za razliku od te dvije rente koje rastu, prihodi od poljoprivrednog zemljišta padaju. Razlog tomu je što je većina čestica državnog poljoprivrednog zemljišta stavljena u prodaju, tako da za najam ostaje tek 400-tinjak hektara“, pojasnio je Knežević.

Projekt solarne elektrane

Za Općinu je od velike važnosti projekt Sunčane elektrane Krnjak, nazivne snage do 10 MW. Po riječima Kneževića, za ovu namjenu na raspolaganju je čestica od 23 hektara u poslovnoj zoni Krnjak. Pored naknade od proizvedene struje, dodatni benefit za lokalnu zajednicu je prihod od  najma građevinskog zemljišta na kojemu će se graditi postrojenje. Suradnja HEP-a s lokalnim zajednicama ubrzava razvoj obnovljivih izvora energije. “Imamo priliku snažnije se angažirati na razvoju održive energetske infrastrukture na svom području, što će pridonijeti ukupnom razvoju Općine”, ustvrdio je Knežević.

Agrotehnološki park

Na području Općine je neperspektivni vojni objekt, karaula Viljevo. „Godinu dana smo u fazi darovanja – od strane države općini Viljevo gdje bi u suradnji s obrazovno-znanstvenim institucijama izgradili agrotehnološki park. Cilj je proizvođačima omogućiti ne samo skladišni prostor, nego edukativni i istraživački, u smislu laboratorija. Naime, na području Općine rastu površine pod lijeskom, a proizvođači žele osnovati proizvođačku organizaciju. Drugi dio je povrtlarska proizvodnja – zemlja je iznimne kvalitete, a u samoj blizini proizvodnih površina je rijeka Drava, što omogućava navodnjavanje. Cilj je potaknuti ljude koji imaju zemlju u vlasništvu na tom području na uzgoj dohodovnijih kultura. Na kraju, netko mora upravljati tim agrotehnološkim parkom – a tu se uklapa komunalno poduzeće koje planiramo osnovati radi održavanja komunalne infrastrukture“, kazao je Knežević.

Izgradnja nove klaonice u Kapelni

Trenutno smo u fazi zamjene nekretnina kako bi se u Kapelni izgradio objekt koji bi bio u svrsi katoličke crkve s obzirom da je u tom mjestu uopće nema, a 50 % stanovništva su katolici iz Srijema, koji su doselili tijekom Domovinskog rata pri zamjeni nekretnina. No crkve katoličke u tom mjestu nema pa smo organiziorali zamjenu nekretnina s poduzetnikom (op.a Mihalj) koji je pokrenuo projekt itzgradnmje klaonoce koja će zasigusrno biti i potencojal zapošljavanja naših mještana.

Strategija razvitka Općine

U izradi smo i strategije razvoja Općine koje treba biti temeljni dokument njenog budućeg razvitka u kojoj će biti sadržane sve osnove koje trebaju mještanima Općine pružiti što kvalitetnije uvjete života i rada.

Polivalentno igralište

“Žao nam je što nismo uspjeli, zbog koronavirusasa, s projektom koji smo prijavili na Središnji državni ured za sport, za izgradnju polivalentnog igrališta na umjetnoj travi. Vjerujem da bismo prošli na Natječaju, ali je isti obustavljen ali i ponovno aktiviran. Nadamo se pozivitnom rezultatu natječaja do kraja godine”, kazao je Knežević. Drugi planirani projekti su ili realizirani ili je njihova realizacija u tijeku.

U planu je i energetska obnova sportskog objekta u Viljevu, te završetak gradnje Ambulante koji je sastavni dio budućeg Centra u Viljevu. Kreće se i u drugu fazu izgradnje vatrogasnog doma koja obuhvaća završne zidarske, bravarske i stolarske radove, te elektroinstalacije. Vrijednost radova je oko 2,5 milijuna kuna, što će se realizirati kreditnim sredstvima. Centar je kompleks u sklopu kojeg su četiri objekta, čija je gradnja započeta 2017. godine. Ukupna vrijednost investicije je oko 20 milijuna kuna.

Uređenje centra Viljeva započeto 2017. godine nastavlja se. Pored izgradnje vatrogasnog doma, tu je i izgradnja samog centra mjesta koja obuhvaća izgradnju ambulante, stomatološke ordinacije i osiguranja prostora za ljekarnu. Oba objekta izgrađena su do faze “do pod krov”. Faze su kandidirane na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, odakle je dobiven dio sredstava. “Ne radi se o velikim sredstvima, a iz općinskog proračuna također ne možemo izdvojiti značajnija sredstva, kako bi ubrzali izgradnju”, kazao je Knežević.

Za izgradnje ambulante građevinska čestica formirana je od više vlasnika, a jedan od vlasnika je i Dom zdravlja Donji Miholjac koji je darovnim ugovorom prenio vlasnička prava na općinu Viljevo, kako bi se izgradnja mogla završiti. “Nakon izgradnje centra etažiranjem će se vratiti taj dio (u fazi B) i jedna stambena DZ Donji Miholjac (u fazi C)”, pojasnio je Knežević.

Ravnomjerno ulaganja u sva mjesta Općine

“Prijavili smo i projekt na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za nacionalne manjine. U svim naseljima Općine, osim u Viljevu žive pripadnici nacionalnih manjina, uglavnom srpske i romske nacionalne manjine. Radi se o projektu za obnovu krovišta i stolarije u Društvenom domu koji je veći od Doma u Viljevu, ali je u vrlo lošem stanju”, kazao je Knežević. U planu je i gradnja kuće oproštaja u Ivanovu, gdje je planirana i energetska obnova mjesnog doma, zatim energetska obnova sportskog objekta u Viljevu i izgradnja javne rasvjete u Kapelni. U planu je i izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Ivanovu, Bockovcu i Viljevu.

Tijekom jesenskih i zimskih mjeseci, kada je riječ o radovima, uglavnom vlada zatišje, a ove godine bit će dodatno otežano zbog koronavirusa. Puno događanja je otkazano, no, najvažnije je da se projekti, doduše, malo sporije, ali ipak provode. Sve zajedno pridonijet će kvalitetnijem životu ovdašnjih stanovnika, pa kad krenu nova događanja sve će zasjati novim sjajem.

Ana ROGAČ

Foto: San KATAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: