SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Podijelite objavu:

Ujedinjeni narodi su 2007. godine donijeli odluku da će se 20. Veljače  obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde promovirajući pravdu, solidarnost i jednakost među svim zemljama i unutar svake od njih, kao temeljne ljudske vrijednosti.

Ovaj dan se obilježava s ciljem da se skrene pozornost javnosti na važnost iskorjenjivanja siromaštva i svakog oblika socijalne nejednakosti i neravnopravnog pristupa društvenim dobrima. Trenutno je u Hrvatskoj svaki četvrti stanovnik izložen riziku od siromaštva.

Nažalost, iako su ta nastojanja sama po sebi hvalevrijedna, obično najviše ovise o dobroj volji (samovolji) upravo onih koji na teorijskoj razini ističu navedeno, ali poduzimaju oprečne korake.

Time je za Hrvatsku karakteristična regionalna nejednakost (uspoređujući županije) i disbalans svih ranije navedenih kategorija, koje bi svojim razvojem pridonijele pravednijim (realnijim) prilikama svakog stanovnika Republike Hrvatske. Može li se tome doprinijeti ostvarivanjem zahtjeva sindikata da se vrati odlazak osoba u mirovinu sa navršenih 65 godina životne starosti, te hoće li to riješiti problem nedostojanstvenog starenja i uopće provođenje radnog i životnog vijeka osoba uvjeriti ćemo se odgovorom onih koji ističu navedeno, za sada ostaje porazan podatak da je Hrvatska i dalje, po kvaliteti života, pri dnu EU-a.


Podijelite objavu: