Visoki standardi življenja u Općini Andrijaševci

Podijelite objavu:

Općina Andrijaševci već sada slovi kao jedna od najrazvijenijih općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, čiji je napredak vidljiv u realizaciji velikog broja projekata na gotovo svim područjima života. Niti pandemijska godina, koja je ostavila veliki utjecaj na razvoj gospodarstva i donijela mnogobrojne probleme, nije zaustavila provedbu projekata u Općini Andrijaševci, čak naprotiv — u planu su novi projekti, a sve sa željom da se osim izgleda, stvore životni uvjeti dostojni malog europskog gradića.

U tekstu donosimo rezime onoga što je učinjeno u cilju podizanja razine kvalitete življenja na podrućju Općine Andrijaševci kao i budući planovi koji će se kontinuirano realizirati

INFRASTRUKTURA

Projekt Aglomeracija Vinkovci - Općina je potpisala ugovor o sufinanćiranju projekta Aglomeraćije Vinkovći. Njegova ukupna vrijednost je oko 380 milijuna kuna, a za podrućje općine iznoši 45 milijuna kn. Kroz projekt bit će izgrađeno više od 22 km mreže s oko 1200 kućnih prikljućaka za koje će se od štrane kućanstava plaćati samo taksa za prikljućenje u iznošu od 250 kn. Dovršetak radova oćekuje se do kraja 2021. godine.

Rekonstrukcija i dogradnja ulica Stjepana Radića i Plavi Jadran– projekt uređenja kolničke konstrukcije koji je iznošio 3,1 milijun kuna, a realiziran kroz sredstva Agencije za plaćanje u poljoprivredi i mjeru 7.2.2. U planu je i uređenje dijela ulice Stjepana Radića na proštoru ispred Rokovačke crkve što bi obuhvatilo zacijevljivanje kanala, izradu parkinga i nogostupa te uređenje zelenih površina. Projektna dokumentaćija je gotova, a uškoro se planira izvođenje radova. Rekonštrukćija štaze u Plavom Jadranu sufinancirana je sredstvima Miništarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznošu 350 tišuća kuna, te je ukupna vrijednost ovog projekta iznosila oko 1,5 milijuna kuna.

Izgradnja autobusnih stajališta - U šuradnji s ZUC-om Vukovarsko-srijemske županije izgrađena su tri autobusna stajališta - dva u Ćeranškom dijelu mješta i jedno u Andrijaševcima u pravcu Vinkovći-Cerna. Ukupna vrijednost investicije iznoši oko 850 tisuća kuna, uz subvenciju ZUC-a od 400 tisuća kuna.

Planiranje izgradnje Doma kulture – Općina Andrijaševci izradila je projektnu dokumentacijcu za projekt izgradnje Doma kulture, a u tu svrhu kupljena je i obiteljska kuća obitelji Dekanić.

Solarna led rasvjeta na biciklističkoj stazi – Općini je u dvije faze odobreno sufinanciranje izgradnje rasvjete od resornih Ministarstava te je bićiklištićka staza osvjetljena modernom solarnom rasvjetom, za koju trenutno nema dodatnih troškova el. energije. Ukupna vrijednošt ove investicije je 1.000.000 kuna, uz subvenćiju od oko 500 tisuća kuna.

Rekonstrukcija i dogradnja dječje igraonice / opremanje dječjeg vrtića – Investicija u vrijednošti oko 3,5 milijuna kuna. Općini su za ovaj projekt odobrena sredstva u tu namjenu od strane resornog Ministarstva u iznošu od 1.390.000 kuna, a preostali iznos u ukupnoj investićiji ošigurala je općina iz svojeg proračuna.

Projekt uređenja centra naselja u Rokovcima i Andrijaševcima – Projekt obuhvaća nastavak uređenja centara oba sela – u Andrijaševcima do ulica N. Tesle i Kolodvorske uliće, a u Rokovcima do Pavine ulice i Ulice Plavi Jadran prema idtom modelu kao što je uređen uz i proštor centra. Projektna dokumentacija je završena, ćeka se poćetak radova.

Izrada idejnog projekta stambeno-rekreacijske zone „Blaca“ – Od strane Ministarstva državne imovine Općina je dobila ugovor o darovanju nekretnine, a zatim izvršila parcelaciju cijelog podrućja i izradila idejni projekt stambeno–rekreacijske zone sa 152 kuće i velikim brojem rekreacijskih objekata. Nakon toga ugovorena je izrada projektne dokumentacije za fekalnu kanalizaciju, te projektna dokumentacija vodovodne mreže. U suradnji s HEP Elektra ODS Vinkovci ugovorena je projektna dokumentacija niskonaponske mreže i prikljućaka. Trenutno je u tijeku izrada ostale infrastrukture za to područje, a obavljeni su i razgovori s potencijalnim investitorima za pronalaženje modela građenja objekata u tom području za što vlada vrlo veliki interes.

Stambeno-rekreacijska zona „Blaca“

Sanacija Kolodvorske ulice - Nakon brojnih upita mještana o prijekopotrebnoj sanaciji dotrajalog kolnika, a završetkom radova na izgradnji kanalizacije općina je kandidirala navedeni projekt za financiranje na javni poziv Ministarstva. Odobrena sredstva za izvođenje radova je 500 tišuća kuna, a ukupna investićija je u vrijednošti 850 tišuća kuna.

Obnavljanje zgrade općinske uprave - Sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša energetski je obnovljena zgrada općinške uprave, a uz šufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU uređen je i opremljen unutrašnji prostor same zgrade. Vrijednošt izvedenih radova je nešto više od milijun kuna. Nakon završetka obnove izrađena je sjenica u vanjskom proštoru dvorišta općine koja je opremljena namještajem za korištenje.

Izgradnja mjesnog trga – U planu je izgradnja mjesnog trga i parka na prstoru preko puta crkve sv. Roka u Rokovcima. U tu svrhu kupljene su 3 kuće i zemljište koje izlazi na Bosut, a u planu je kupnja još jedne nekretnine, kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju.

Projekt Biciklistička staza - U fazi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklištičkih staza prema Cerni te kroz Bosutsku uliću na dijelu uređene obale Bosuta prema Privlaći.

Obnova Crkve sv. Andrije - Sufinanciranjem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te uz pomoć općine i donacija župljana obnovljena je crkva u Andrijaševćima. Radovima je bila obuhvaćena unutarnja i vanjska obnova te izmjena stolarije i limarije na krovištu crkve.

Uređenje obale Bosuta - U suradnji s Hrvatskim vodama uređuje se obala Bosuta u dužini od 3 km, te se planira izgradnja biciklištičke staze u cijeloj dužini Bosutške ulice.

Uređenje Šumske ceste 1-2 – Projekt ćija vrijednost iznosi skoro 7,5 milijuna kuna, najskuplji je projekt Općine do sada. Obuhvatio je uređenje poljško-šumških puteva u Rokovcima u dužini približno 4,5 km te uređenje 10 km kanalske mreže istog podrućja. Projekt je rađen prema najvišim standardima u građevini, pa njome može prolaziti veliki teret, a samim time su rasterećene nerazvrstane ceste u mjestu prilikom izvođenja teških radova i odvoza šumškog tereta.

Projekt Gospodarska zona - Darovanjem ćeštice veličine 6 ha od strane Ministarstva državne imovine Općina je dobila na raspolaganje prostor namijenjen izgradnji gospodarske zone te je prema izrađenom detaljnom planu uređenja iste pristupila izradi parcelacije navedene površine. Parcelacijom je određeno 27 čestica, od kojih je 20 predviđeno za gospodarsku djelatnost, a ostale su predviđene za komunalnu infrastrukturu. Ugovorena je kompletna projektna dokumentacija infrastrukture navedenog područja, a građevinska dozvola se očekuje do kraja srpnja.U suradnji s HEP ODS Elektra Vinkovci ugovorena je projektna dokumentacija mreže i trafostanica za što se vrlo skoro očekuje građevinska dozvola, a nakon toga bi se kroz sredstva direktne pomoći gospodastvu odobrena s razine EU pristupilo izvođenju radova na infraštrukturi. Interes potencijalnih ulagača za svoje mjesto u gospodarskoj zoni inicijalno je iskazalo 8 potencijalnih investitora i to pokazuje da zona ima dobar geografski i štrateški položaj na važnom prometnom pravu na ovom području.

Uređenje tržnice – Općina je pristupila uređenju mjesne tržniće kako bi obrtnici i OPG-ovi bili u mogućnošti prodaje lokalnih proizvoda u svom mjestu.

Uređenje Bosutske ulice – Projektna dokumentacija za uređenje dijela Bosutske uliće uz Bosut prema budućem Domu kulture je završena, a projekt bi obuhvaćao uređenje i izradu novih nogostupa i kolnika te postavljanje dekorativne rasvjete s oploćnjacima.

Obnova mosta – U suradnji sa ZUC-om VSZ kao nositeljem aktivnosti u cijelosti je obnovljen i uređen most preko Bosuta. Vrijednošt radova je nešto veća od 2 milijuna kuna i u potpunosti su plaćeni od strane ZUC-a.

Podzemna nisko naponska mreža – Zahvaljujući odličnoj suradnji s poduzećem HEP svake godine se kroz inveštisije i održavanja ulazu značajna sredstva na području općine. Samo neka za istaknuti su: podzemna niško naponska mreža i kućni prikljućci.

Projekt Viseći most – Općina je ugovorila izradu projektne dokumentacije mosta koji bi se nalazio uz parking SC Frankopan. Financijška sredštva za ovaj projekt već su predviđena.

Transparentnost općinskog proračuna - Institut za javne financije na temelju objavljenih podataka općina i gradova dodjeljuje priznanja za transparentnost općinskih proraćuna. Općina Andrijaševći već četvrtu godinu za redom zauzima zavidno mjesto te je uvijek najbolje ocjenjena općina.

Išto tako valja ištaknuti da je 2020. godine u općini obavljen nadzor državne revizije.

Revizija je općini dala bezuvjetno mišljenje što je vrlo rijedak primjer nakon obavljenih nadzora u JLS. Takvi nadzori dodatni su poticaj da se aktivno prate svi važeć i propisi iz ovog djelokruga rada, te mogućnosti realizacije projekata i aktivnosti kako bi se zadržala zavidna razina usluga.

ŠKOLSTVO

Osnovna škola - Svake godine općina prati rad mjesne škole te nagrađuje rad učenika sa zapaženim rezultatima u tekućoj godini. Kao i prethodnih godina, Općina i ove je godine osigurala radne bilježnice i ostali radni pribor za učenike osnovne škole.

Srednja škola – već dugi niz godina općina sufinancira prijevoz srednjoškolaca u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Priprema za državnu maturu - Na prijedlog vijećnice gospođe Višnjice Sorčik organizirana je besplatna priprema za državnu maturu iz predmeta koji su na maturi najzastupljeniji. Iskustva su vrlo pozitivna, i što se tiće same realizacije, ali i završnog uspjeha većine polaznika ovih priprema.

KULTURA

Projekt Ljetna pozornica - U prostoru Stare škole pristupilo se izradi ljetne pozornice koja će sluz iti u svrhu prikazivanja predstava, održavanja koncerata, a u zimskih mjeseci i za obilježavanje adventa i drugih zimskih aktivnosti.

SOCIJALNA SKRB

Općina je u svom proraćunu osigurala znatna materijalna sredstva i za skrb o najpotrebitijim mještanima, a neke od mjera su sufinanciranje troškova stanovanja, jednokratna pomoć , pomoć pri nabavci ogrjeva, pomoć u prilagodbi stambenog prostora invalidnim osobama i brojne druge aktivnosti.

POLJOPRIVREDA

Poticajne mjere u poljoprivredi - Svake godine osigurana su sredstva za poticajne mjere temeljem važeć eg programa za poljoprivrednike s područja Općine kako bi iskoristili svoj potencijal i nastavili se razvijati na podrućju općine.

DEMOGRAFSKE MJERE

Darivanje roditelja novorođenih beba – za prvo i drugo dijete ono iznoš 2000 kn, za treć e 4000 kn, za ć etvrto 8000, a za peto i švako šljedeć e 16000 kn.

Sufinanciranje rada DV „Bambi“- opć ina je prijavila projekt Miništarštvu demografije i mladih za pomoć oko rada vrtić a te pozitivnim rezultatima natjeć aja odluć ila da ć e dodatno šniziti udio šufi-nanćiranja roditelja polaznika djeć jeg vrtić a, na nać in da roditelji boravak prvog djeteta plać aju 390 kn, drugog djeteta 180 kn a treć eg i švakog šljedeć eg bešplatno.

Projekt uređenja prostora dječjeg vrtića - opć ina še prijavila na javni poziv Središ njeg drz avnog ureda za demografiju i mlade za uređenje proštora djeć jeg vrtić a. Tim radovima obuhvać eno je unutarnje uređenje vrtić a, izgradnja bazena za djeću, opremanje i dogradnja djeć jeg igrališ ta, te poštavljanje antistres podloge. Vrijednošt radova iznoši 650 tišuć a kn.

Dogradnja vrtića za jasličku skupinu – zahvaljujuć i pozitivnom demografškom trendu u pošljednjih 5 godina, kao rijetka opć ina na podruć ju Slavonije, pojavila še potreba za poveć anjem kapaćiteta vrtić a te še prištupilo izradi projektne dokumentaćije za rekonštrukćiju i dogradnju poštojeć e zgrade za još dvije škupine polaznika.

Projekt produženog boravka - uprava Vrtića i općina prijavili su projekt produženog boravka polaznika djećjeg vrtića ili kako se to definira javnim pozivom dvosmjenski rad ustanove. Kroz taj projekt obuhvaćana su nova zapošljavanja kao i velik broj aktivnosti na najveće zadovoljstvo najmlađih polaznika i njihovih roditelja.

Projekt ZAŽELI - Budi aktivna I. –Projekt pomoći starijim stanovnicima općine u potpunošti je finanćiran europskim sredstvima – vrijednost projekta iznoši 3 milijuna kuna putem kojeg je zaposleno 20 ošoba na 24 mjeseca koje vode brigu oko 100 korišnika.

ZAŽELI - Budi aktivna II. - općini je odobrena druga faza projekta zapošljavanja žena kroz projekt Zaželi te skrb o 120 korisnika o kojima brine 20 novozaposlenih žena s područja općine te - vrijednošt projekta iznosi nešto manje od 1,8 milijuna kuna.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Nabavka mini bagera – općina je prijavila projektnu prijavu na natjećaj Ministarstva graditeljstva za nabavku radnog stroja kojeg bi povjerila komunalnom društvu za izvođenje radova kako bi znaćajno ubrzali i pojeftinili ulaganja u poboljšanje komunalnog standarda na području općine a za što postoje kapaćiteti i kvalitetan kadar.

SPORT

Uređenje i opremanje teretane i saune -u sklopu športskog kompleksa Frankopan uređen je i opremljen proštor teretane i saune koja je povjerena na upravljanje Komunalnom društvu. Dodatni je to sadržaj za sve rekreativce i sportaše po vrlo povoljnim uvjetima, a sve uz stručnu podršku educiranih kadrova koji vode program.

Izrada atletske staze – u školškom dvorištu izrađena je 110 m duga atletška staza te novo mjesto za skok u dalj u svrhu održavanja treninga atletskog kluba i tjelesnog odgoja učenika.

SC Frankopan –rekonstrukcija i dogradnja zgrade na nogometnom igralištu – općina je realizirala vrlo vrijedan projekt izgradnje spremišta, uredskih i ugostiteljskih prostorija na mjesnom igralištu kroz odobrena sredstva od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi - mjera 7.4.1. ukupna vrijednost odobrenih sredstava 4,3 milijuna kuna.

Sportsko-smještajno-rehabilitacijski centar Frankopan - u fazi je izrada projektne doku-mentacije smještajnih kapaćiteta iza zgrade SC Frankopan koji bi sadržavao 16 soba, trenazni bazen, jacuzzi, rehabilitaćijske prostore, te terasu s pogledom na nogometne terene i rijeku. Objekt bi bio povezan s poštojećim objektom sportskog ćentra, a time bi cijeli kompleks činio zaokruženu priču budućeg mini centra za pripreme sportških ekipa i drugih posjetitelja.

Izgradnja nogometnog terena s umjetnom travom - u suradnji s HNS-om, a svrhu ćjelogodišnje mogućnosti treniranja velikog broja sudionika na travnatom terenu dogovorena je izgradnja nogometnog terena na umjetnoj travi koji bi se nalazio na pomoćnom terenu Frankopana.

Uređenje sportskih terena iza škole - općina je izradila projekt sanaćije i uređenja sportskih terena u dvorištu osnvone škole koji obuhvaćaju uređenje malonogometnog i košarkaškog terena, te atletske staze. Projekt je kandidiran na javni poziv Miništarstva turizma i športa, očekuje se odluka o finanćiranju. Vrijednost projekta iznosi oko 850.000,00.

Projekt Adrenalinski park - izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju adrenalinskog parka iza Osnovne škole do S C „Frankopan“ u park š umi koja se nalazi uz Bosut. Prijavljen je projekt na javni poziv Minstarstva reg. razvoja i fondova EU te je odobreno sufinanciranje izgradnje parka od strane ministarstva, a preostali dio investicije osigurat će općina vlaštitim sredštvima. Početak radova je svibnju, a dovršetak do kraja lipnja 2021. Park bio imao oko 20-ak sprava za podizanje adrenalina a ono što zasigurno privlači pažnju brojnih ljubitelja adrenalina je zip line.

TURIZAM

Strategija razvoja turizma - kako bi općina imala put razvoja iskazan i kroz stratešku dokumentaciju izrađene su strategije koje su vrlo bitne prilikom prijave na EU natječaje jer se iz njih vidi jašan plan i ciljevi razvoja našeg podrućja, ali i naćina realizaćije.

Obnova Rokovačkih zidina – zahvaljujući svom velikom kutlturnom, ali i turističkom potenćijalu krenulo se u obnovu Rokovačkih zidina koji su obuhvatili nekoliko vrsta poslova - ćišćenju i uređenju same zidine, dubinsko snimanje tla (ćiji šu rezultati pokazali poštojanje nekoliko objekata pod zemljom i neke druge promjene u tlu zanimljive struci, arheološka iskapanja (u suradnji s vinkovačkim muzejom Hrvatskim restauratorskim za-vodom iz Zagreba), konsolidaćija i zaštita samog objekta (u suradnji s Konzervatorskim uredom iz Vukovara).

Projekt Slastičarnica - u fazi je izrada projektne dokumentaćije za izgradnju i uređenje slaštičarnice kako bi se proširila i gastronomska ponuda mještanima i posjetiteljima.

Projekt Turistička brodica – kako bi se iskoristio turistički potencijal i upotpunila ponuda općina je dala izraditi turistić ku brodicu ćija će ruta biti Vinkovci – Rokovci/Andrijaševći – Cerna.

Poticajne mjere - kako općina prati kretanja stanovništva i njihove aktivnosti donesena je odluka da će ove godine, uz sad već poznatu mjeru potićanja razvoja poljoprivrede, općina pozvati svoje mještane da se prijave na javne pozive za razvoj turištičke djelatnosti, te mlađe mještane za sufinanćiranje kupnje prve nekretnine.

Podjela uskrsnica - odlukom općinškog vijeća a na prijedlog naćelnika donešena je odluka o isplati uskrsnica za umirovljenike i to za one s primanjem do 1000,00 u višini od 300,00, za one od 1000,00-2000,00 u višini od 200,00 te za one od 2000,00-3000,00 u višini od 100,00.

Povodom blagdana Uskrsa podijeljeni su i paketi prigodnog sadržaja za 220 obitelji s podrućja Općine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podijelite objavu: